May Nay Chaha Kay Tumhay (21163) - Eid SMS

Posted By :
Category :
Eid SMS
Rating :
Rate this SMS...
May nay chaha kay tumhay Eid pay kuch paish karoun
Jismay ehsas kay sab rang hu rushan rushan.