Waqt To Parinde Ki Tarah (18952) - Islamic SMS

Posted By :
sohail baig
Category :
Islamic SMS
Rating :
Rate this SMS...
waqt to parinde ki tarah hai ud

jayega, gaya waqt phir khabi nahi ayga

------,karlo dil bhar ke naykhin ramazan

mein, ramaza tu maheman hai chala jayega.